RAP Seccions

El contingut s’estructura en diferents seccions: Estudis, Documents, Dossier / Debat i Crònica Científica i Recensions. 
Estudis: Articles de reflexió, síntesi o presentacions globals. 
Documents: Novetats, avenços en la investigació o articles breus. 
Dossier / Debat: Aquestes seccions estan destinades a la presentació d’un tema concret per part d’un col·lectiu d’autors o bé a la discussió oberta sobre un tema d’actualitat científica o professional. Cada Dossier o Debat tindrà un editor científic responsable de la secció. 
Crònica Científica i Recensions: Relació anual d’intervencions arqueològiques i paleontològiques a la província de Lleida, memòria del Laboratori de Conservació-Restauració Arqueològica de la Universitat de Lleida,  breus notícies arqueològiques, recensions i cròniques de congressos i reunions.