Compromís ètic sobre la publicació d’articles a la RAP

 

Des del consell de redacció de la RAP s’ha acordat un compromís ètic en relació a la publicació d’articles que versen sobre artefactes arqueològics dels que es desconeix la seva procedència o que susciten dubtes sobre la seva autenticitat.

Aquesta resolució s’ha estipulat per fer front a l’alarmant situació de perill en que es troba el patrimoni arqueològic i ajudar, d’aquesta manera, a la seva protecció i preservació per a les futures generacions amb el foment de la transparència sobre la pertinença, adquisició, estudi i publicació de béns arqueològics.

Amb aquests requeriments es segueix l’exemple adoptat per nombroses revistes internacionals.

D’acord a aquest compromís ètic, des de la RAP, s’estableixen els següents punts:

  • No s’acceptarà per a la seva publicació cap article/ressenya sobre artefactes arqueològics sense una procedència documentada, és a dir, aquells que no provenen d’una excavació arqueològica o que no es disposi de documentació que acrediti que han estat adquirits, tant per institucions públiques com per col·leccionistes privats, amb posterioritat a 1972, data en que va entrar en vigor la Convenció de la UNESCO de 1970: Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property
  • No s’acceptarà per a la seva publicació cap article sobre artefactes arqueològics, dels que tot i aportar documentació sobre la seva adquisició legal, existeixen dubtes sobre la seva autenticitat o origen il·lícit sinó és, justament, per discutir i esposar aquesta problemàtica.