Hydraulic and urban management during Roman times based on GIS and remote sensing analysis (Clunia, Spain)

Rosa Cuesta, Ignacio Fiz, Eva Subias,Francesc Tuset, Miguel Ángel de la Iglesia

La ciutat romana de Clunia (avui dia a la província de Burgos) esdevenia la capital del Conventus Tarraconensis amb la reforma provincial augustiana, la qual va proporcionar un impuls important al seu desenvolupament urbà. La idoneïtat de la ubicació de la ciutat és evident pel fet que va ser construïda en un planell que encobreix una cova càrstica la qual va proporcionar accés directe a l’aigua sense requerir feines d’enginyeria de gran importància. Les aigües d’aquesta cova van ser usades i administrades per la ciutat, i algunes de les seves galeries van servir de santuari.
Aquest estudi proporciona un resum dels sistemes de drenatge moderns per tal d’estudiar més profundament les formes d’organització urbana de la colònia romana, de la qual només tenim un coneixement parcial. Creiem que alguns dels drenatges moderns són de fet indicis de carrers antics que han estat fossilitzats a l’orografia. Per assolir aquestes conclusions, vam analitzar fotografies d’infrarojos, imatges de satèl·lit, i es van aplicar funcions GIS d’hidrografia per tal de veure el traçat d’aquests drenatges i la seva relació amb el que actualment es coneix del traçat urbà de la ciutat.
Aquesta anàlisi va ser completada amb topografia del carst, identificant a través d’estudis geofísics els pous que donaven accés a la cova, prèviament identificats per radiolocació. A la fi, vam aplicar una sèrie de funcions de càlcul hidrològic sobre un DEM d’alta resolució (5 m/píxel), per confirmar el funcionament dels drenatges.
Els resultats proporcionen hipòtesis noves sobre el desenvolupament urbà de Clunia. S’han observat modulacions repetitives entre alguns drenatges que permeten entendre millor les característiques d’un sector sencer de la ciutat antiga. Per això creiem que el mètode de càlcul del drenatge pot ser una eina útil per a l’estudi d’estructures urbanes que no han estat excavades encara.

Paraules clau: teledetecció, sistema de drenatge, GIS, índex hidrològic, arqueologia romana.