Els mosaics de la vil·la romana del Collet (Calonge i Sant Antoni, Baix Empordà)

Marc Bouzas, Josep Burch, Marc Prat, Carles Roqué, David Vivó

La vil·la romana del Collet (Calonge i Sant Antoni, Baix Empordà) està situada al litoral de la prouincia Hispania Tarraconensis. Concretament, s’alça damunt un esperó rocós que antigament s’endinsava en el mar. Va ser construïda en època republicana, durant la primera meitat del segle I aC. Als anys seixanta del segle I dC, la vil·la republicana va ser derruïda, i damunt de les restes es va efectuar un gran anivellament del terreny, que va servir per bastir-hi un nou edifici. Cap a finals del segle II o inicis del III, el cos meridional d’aquest sector de la vil·la va ser àmpliament remodelat, ja que s’hi va crear un únic àmbit, de notables dimensions i pavimentat amb un mosaic. Alhora, les habitacions que es localitzaven a l’angle sud-est de la vil·la van ser pavimentades de la mateixa manera, colgant els sòls d’opus signinum de la fase anterior.


Paraules clau: Mosaic, vil·la romana, Imperi Romà, Collet, Calonge i Sant Antoni, estudi petrològic