Últimos dossieres de la Revista d'Arqueologia de Ponent

DOSSIER

PAG.

 
NÚMERO 30: Expolio, tráfico ilícito y falsificaciones de bienes arqueológicos
Coordinadores: M. Bouso, I. Rodríguez Tremiño, A. Yáñez
77-493 
Dossier PDF
NÚMERO 28: Homenatge a Núria Rafel Fontanals
Coordinador: X. L. Armada
283-382
Dossier PDF
NÚMERO 28: Homenatge a Emili Junyent i Sànchez
Coordinador: Joan B. López
 165-282
Dossier PDF
NÚMERO 28: Homenatge a Arturo Pérez Almoguera
Coordinador: Joaquin Ruiz de Arbulo
85-164
Dossier PDF
NÚMERO 26: Les revistes científiques d’arqueologia a debat: present i futur
Editores: Mónica Bouso, Núria Rafel i Natàlia Alonso
 257-324
Dossier PDF
NÚMERO 25: Castella i praesidia a la façana mediterrània de la Hispània tardorepublicana
Editors: Carles Padrós i Joaquín Ruiz de Arbulo
225-325
Dossier PDF
NÚMERO 24: Molins i mòlta al Mediterrani occidental durant l’edat del ferro
Editora: Natàlia Alonso Martínez
99-362
Dossier PDF