Recent Dossiers from Revista d'Arqueologia de Ponent

 

DOSSIER

PAG.

 
NÚMERO 30: Looting, trafficking and forgeries of archaeological goods
Coordination: M. Bouso, I. Rodríguez Tremiño, A. Yáñez
77-493
Dossier PDF
NUMBER 28: Homenatge a Núria Rafel Fontanals
Coordinator: X. L. Armada
283-382
 Dossier PDF
NUMBER 28: Homenatge a Emili Junyent i Sànchez
Coordinator: Joan B. López
 165-282
Dossier PDF
NUMBER 28: Homenatge a Arturo Pérez Almoguera
Coordinator: Joaquin Ruiz de Arbulo
85-164
Dossier PDF
NUMBER 26: Les revistes científiques d’arqueologia a debat: present i futur
Editores: Mónica Bouso, Núria Rafel i Natàlia Alonso
 257-324
Dossier PDF
NUMBER 25: Castella i praesidia a la façana mediterrània de la Hispània tardorepublicana
Editors: Carles Padrós i Joaquín Ruiz de Arbulo
225-325
Dossier PDF
NUMBER 24: Molins i mòlta al Mediterrani occidental durant l’edat del ferro
Editora: Natàlia Alonso Martínez
99-362
Dossier PDF