REDACCIÓN

DIRECTORA
Mónica Bouso Garcia | monica.bouso@udl.cat | Universitat de Lleida
 
SECRETARIA
Ariadna Nieto Espinet | ariadna.nieto@udl.cat | Universitat de Lleida
 
INTERCAMBIOS
Alba Castellano Aragonés |dgha.rap@udl.cat| Universitat de Lleida
 
ADJUNTO A LA SECRETARÍA
Jordi Martínez Majoral |dgha.rap@udl.cat| Universitat de Lleida
 
CONSEJO DE REDACCIÓN
Natàlia Alonso Martínez | natalia.alonso@udl.cat | Universitat de Lleida
Xosé Lois Armada | xose-lois.armada@incipit.csic.es | Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Ignasi Garcés | garces@ub.edu | Universitat de Barcelona
Josep Giralt| jgiralt@museudelleida.cat | Museu de Lleida
Emili Junyent | ejunyent@historia.udl.cat | Universitat de Lleida
Ana Loriente | aloriente@paeria.es | Paeria. Ajuntament de Lleida
Ignacio Montero | ignacio.montero@cchs.csic.es | Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Guillem Pérez Jordà | guillem.perez@uv.es | Universitat de València
Jesús Picazo | jpicazo@unizar.es | Universidad de Zaragoza
Carme Prats | carmen.prats@udl.cat | Universitat de Lleida
Joaquín Ruiz de Arbulo | joaquin.ruizdearbulo@gmail.com | Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
Maria Pilar Vàzquez | mpvazquez@diputaciolleida.cat | Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs
Jaime Vives-Ferrándiz | jaime.vivesferrandiz@dival.es | Museu de Prehistòria de Valencia
 
CONSEJO ASESOR
Ferran Antolin Tutusaus| ferran.antolin@dainst.de | Deutsches Archäologisches Institut
Francisco Beltrán | fbeltran@unizar.es | Universidad de Zaragoza
Eudald Carbonell | eudald.carbonell@urv.cat | Universitat Rovira i Virgili
Armelle Gardeisen | armelle.gardeisen@cnrs.fr | UMR5140, CNRS
Cristóbal González Román | cgroman@ugr.es | Universidad de Granada
Dirce Marzoli | dirce.marzoli@dainst.de | Deutsche Archäologische Institut. Madrid.
Amelia Rodríguez Rodríguez| amelia.rodriguez@ulpgc.es | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Gonzalo Ruiz Zapatero | gonzalor@ghis.ucm.es | Universidad Complutense de Madrid
Hélène Sader | hsader@aub.edu.lb | University of Beirut
 
CONSEJO EMÉRITO
Maria Eugènia Aubet | Universitat Pompeu Fabra
Cornelia C. Backels |  Rijks Universiteir Leiden
Joan Ramón Gonzàlez | Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs
Joan B. López | Universitat de Lleida
Josep Maria Nolla | Universitat de Girona
Arturo Pérez Almoguera | Universitat de Lleida
Michel Py | UMR Ish CNRS Lattes
Núria Rafel Fontanals | Universitat de Lleida 
 
CORRECCIÓN DE TEXTOS EN INGLÉS
Timothy J. Anderson|  timanderson.granada@gmail.com
 
EDITA
Secció d'Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga - Universitat de Lleida
 
PATROCINAN
Universitat de Lleida.
La Paeria. Ajuntament de Lleida.
Institut d’Estudis Ilerdencs. Fundació Publica de la Diputació de Lleida.