Últimos debates de la Revista d'Arqueologia de Ponent

DEBATE

PÁG.

 

NÚMERO 32: L’arqueologia preventiva a debat

135-183
DEBAT PDF

NÚMERO 29: El finançament públic de la recerca arqueològica i paleontològica a Catalunya. Projectes quadriennals de recerca en matèria d’arqueologia i paleontologia

193-205 
DEBAT PDF

NÚMERO 25: El valor del doctorado en Arqueología a comienzos del siglo XXI

Editor: Gonzalo Ruiz Zapatero

 349-369
DEBAT PDF
NÚMERO 22: El futur del Museu d’Arqueologia de Catalunya 
185-209
DEBAT PDF