Intercanvis de la Revista d'Arqueologia de Ponent

INTERCANVIS

Alba Castellano Aragonés
Secció d’Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga
Departament d’Història. Facultat de Lletres.
Universitat de Lleida
Pl. Victor Siurana, 1, E 25003 LLEIDA
Tel. +34 973 702029 .  Fax: +34  973 702141
E mail:  rap@historia.udl.cat