Últims dossiers de la Revista d'Arqueologia de Ponent

DOSSIER

PÀG.

 
NÚMERO 31: 17 anys d'exhumacions governamentals a Catalunya
Edició: Q. Solé i Barjau , L. Gallego Vila
138-286
Dossier PDF
NÚMERO 30: Espoli, tràfic il·lícit i falsificacions de béns arqueològics
Coordinadores: M. Bouso, I. Rodríguez Tremiño, A. Yáñez
 77-493
Dossier PDF
NÚMERO 28: Homenatge a Núria Rafel Fontanals
Coordinador: X. L. Armada
283-382
 Dossier PDF
NÚMERO 28: Homenatge a Emili Junyent i Sànchez
Coordinador: Joan B. López
 165-282
Dossier PDF
NÚMERO 28: Homenatge a Arturo Pérez Almoguera
Coordinador: Joaquin Ruiz de Arbulo
85-164
Dossier PDF