Tarrakon-Kese. L’ocupació protohistòrica de la ciutat de Tarragona

Jordi Diloli Fons

La ciutat de Tarragona ha estat des d’antic objecte d’estudi quant al seu desenvolupament històric. La gran protagonista de la recerca ha estat la ciutat romana, que ha eclipsat qualsevol tipus d’ocupació anterior, si bé és ben sabut que el solar tarragoní va albergar un nucli ibèric molt important, Tarrakon-Kese, possiblement el principal entre els cessetans. A partir de finals dels anys setanta-inicis dels vuitanta del segle passat és quan els estudis sobre aquest assentament protohistòric semblen arrencar. Les intervencions arqueològiques efectuades als carrers Caputxins, Pere Martell, Eivissa o Jaume I van treure a la llum vestigis d’un poblat ibèric, que amb les dades actuals, sabem que va arribar a tenir en els moments de màxima esplendor vora 6 ha de superfície. Aquest article fa un repàs a totes les dades que tenim avui dia sobre la protohistòria de la ciutat  tarragonina, sistematitzant-les, per fer més entenedora la seva evolució.


Paraules clau: cultura ibèrica, oppidum, urbanisme, assentament, Cessetania, Tàrraco.