Dos abocadors del començament del segle v dC al suburbi portuari de Tàrraco

Ada Lasheras González

El port romà de Tàrraco i el seu suburbi han viscut un renovat interès per part de la investigació arqueològica en els darrers anys, especialment arran de les nombroses excavacions realitzades a la zona durant els anys noranta del segle passat. No obstant això, manquen encara estudis específics i en profunditat d’aquesta interessant i extensa àrea. L’objectiu d’aquest article és contribuir al seu coneixement a través de l’estudi ceràmic de dos abocadors domèstics localitzats a l’anomenada parcel·la 22B (Av. de Vidal i Barraquer, 44-46 - C. de Felip Pedrell, 12) i datats al començament del segle V dC, moment en què, d’altra banda, el suburbi va viure un rellevant impuls socioeconòmic i urbanístic.


Paraules clau: Tàrraco, Antiguitat tardana, suburbi portuari, abocadors domèstics, estudi ceràmic.