El Pla de Tabac I (Montoliu de Lleida), un assentament de l’edat del bronze a la Plana de Lleida

Xavier Esteve, Núria Armenatano, José Manuel Espejo, Josep Gallart, Juan Francisco Gibaja, Dani López, Xavier Mangado, Dioscòrides Marín, Jordi Nadal, Francesc Xavier Oms, Eva Orri, Marta Sánchez, Sílvia Vila

Amb motiu del projecte d’ampliació del Dipòsit Controlat de Terres i Runes del terme municipal de Montoliu de Lleida, es realitzà una intervenció  arqueològica al jaciment del Pla de Tabac I. En aquest jaciment s’excavaren un total de 30 estructures arqueològiques (sitges, forns/estructures de combustió i possibles forats de pal), atribuïbles a un assentament del bronze antic.


Paraules clau: assentament, sitja, forn, bronze antic.