Revista Arqueologia de Ponent núm. 23

ESTUDIS

ARTICLE

PAG.

 
Territorialidad en la Edad de Bronce del noroeste de la Peninsula Ibèrica
A. Güim il-Fariña, M. Santos-Estévez
9-26
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
The pre-Pyrenees of Lleida in Late Antiquity: Christianisation processes of a landscape in the Tarraconensis
J. Sales Carbonell, N. Salazar Ortiz
27-44
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
El palacio de Qasr ibn Wardan (Siria) y la evolución tipológica palacial bizantina (siglos VI-XV)
A. Perich Roca
45-74
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF

 

DOCUMENTS

ARTICLE

PAG.

 
L'hipogeu funerari de la Sagrera (Barcelona). Resultats preliminars
P. Balaguer, P. Garcia, A. Tenza, F. Antequera
77-88
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Aproximació tipològica i funcional de les estructures excavades al jaciment del bronze ple de Minferri (Juneda, les Garrigues): emmagatzematge i conservació a la Catalunya occidental
G. Prats
89-126
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Porcs, cavalls, ovelles i infants. Noves aportacions a les pràctiques rituals a la Fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues)
A. Nieto
127-162
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Els assentaments de les edats del bronze, ibèrica i romana dels Llirians del Mas i les Torres (Salàs de Pallars, Pallars Jussà).
M. Piera, A. Pancorbo, I. Garcés, J. Gallart
163-200
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Èquids i gossos en l'economia i en els rituals. Resultats de l'estudi dels materials dipositats en el sitjar iberoromà del Serrat dels Espinyers (Isona, Pallars Jussà).
C. Belmonte, S. Albizuri, J. Nadal, I. Garcés
201-222
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Herennius i Marus también en Ilerda
M. Morán
223-226
 
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
 
Noticia sobre un possible dipòsit votiu d'època romana documentat durant l'intervenció arqueològica al Mercat Central de la ciutat de Tarragona
J. F. Roig
227-236
 
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
 
Obsessa Terrachona marithimas urbes obtinuit. L'impacte de la conquesta visigoda de Tarraco per Euric segons les fonts escrites i l'arqueologia
M. Pérez
237-248
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
 
El col·leccionisme d'antiguitats com a mitjà de promoció social: el cas de Josep de Maranges i Marimon. Anàlisi del Compendio histórico, resumen y descripción de la antiquísima ciudad de Empurias
L. Buscató, P. de la Fuente
249-268
 
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF

 

DOSSIER (Joan Maluquer de Motes i Nicolau en el vint-i-cinqué aniversari de la seva mort)

ARTICLE

PAG.

 
A la memòria del mestre
E.Junyent
273-279
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Joan Maluquer de Motes i Nicolau (1915-1988). Records i impressions
  J. Maluquer
 281-300
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
El Dr. Maluquer: recuerdos del maestro
M. E. Aubet
301-303
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
L’aportació de Joan Maluquer de Motes a la Historia de España de R. Menéndez Pidal
Una visió historiogràfica
J. Cortadella
305-322
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Joan Maluquer de Motes, gestor universitario. El Plan Maluquer y la renovación de los estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona
F. Gracia
323-341
 
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Joan Maluquer de Motes i els estudis ibèrics
J. Sanmartí
343-352
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
La aportación de J. Maluquer de Motes al estudio de Tarteso
S. Celestino Pérez
353-363
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
El fenomen hallstàttic i la influència dels camps d’urnes en la protohistòria catalana segons J. Maluquer de Motes: orígens i evolució
E. Pons Brun
 
365-383
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Joan Maluquer de Motes al capdavant de l’arqueologia espanyola i el seu paper en el
salvament del teatre romà de Tarragona
F. Tarrats
 
385-392
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
La aportación de Joan Maluquer de Motes al conocimiento de la presencia griega en la Península Ibérica
A. J. Domínguez
393-405
 
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Joan Maluquer de Motes en Salamanca: tarea y proyección
G. Delibes De Castro
407-426
 
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
La contribució a l’epigrafia ibèrica de Joan Maluquer de Motes
J. Ferrer i Jané, I. Garcés Estallo
427-435
 
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Una hipòtesi verificada, 45 anys dels “fenicis a Catalunya”: Maluquer de Motes entre fenicis i grecs
N. Rafel
437-442
 
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Unes quantes cartes arqueològiques de Joan Maluquer a Salvador Vilaseca (1941-1967)
J. Massó Carballido
443-451
 
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Maestros foráneos en una academia precaria: Maluquer y la protohistoria del  Occidente atlántico
X-L. Armada
459-476
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF

 

CRÒNICA CIENTÍFICA

ARTICLE

PAG.

 
Memòria de l’activitat del SCT-Laboratori d’Arqueologia de la Universitat de Lleida durant l’any 2012
C. Prats
479-481
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Intervencions arqueològiques i paleontològiques a Lleida durant l’any 2012
J. Martínez i S. Gonzàlez
482-495
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF

 

RECENSIONS

ARTICLE

PAG.

 
Burch, Josep; Nolla, Josep Maria i Sagrera, Jordi (2011). Excavacions arqueològiques a la muntanya de Sant Julià de Ramis 4. Les defenses de l’oppidum de *Kerunta.
I. Garcés
498-500
 
 
ARTICLE PDF
Molist Capella, Núria, Ripoll López, Gisela (eds.) (2012). Arqueologia funerària al nord-est peninsular entre els segles VI i XII
J. Sales
500-507
 
 
ARTICLE PDF
Paltineri, Silvia (2010). La necropoli di Chiavari. Scavi Lamboglia (1959-1969).
R. Graells
507-510
 
 
 
ARTICLE PDF
Montero Ruiz, Ignacio (coord.) (2010). Manual de Arqueometalurgia.
X-L. Armada
510-512
 
 
ARTICLE PDF
Grau Mira, Ignasi; Segura Martí, Josep Maria (2013). El oppidum ibérico de El Puig d’Alcoi. Asentamiento y paisaje en las montañas de la Contestania
J Vives Ferrándiz
513-514
 
 
 
ARTICLE PDF
Gracia Alonso, Francisco (2011). Pere Bosch Gimpera. Universidad, política, exilio.
E. Junyent
514-519
 
 
 
ARTICLE PDF
Réplica: Mitos y realidades en torno a la figura de Pere Bosch Gimpera
F. Gracia
520-523
 
 
 
ARTICLE PDF