Interpretació ibèrica de dos teònims preromans del nord-est peninsular

Joan C. Vidal

Els teònims indígenes Seitundo i Herotorag apareguts en el nordest peninsular han sigut classificats com a cèltics encara que no tinguin correspondències amb altres teònims preromans. L’anàlisi d’ambdós teònims des d’una perspectiva ibèrica implica que el primer nom pugui ser considerat ibèric (també en el cas que la lectura fos Sertundo), mentre que l’ibericitat del segon queda oberta.


Paraules clau: teònims indígenes, llengua cèltica, llengua ibèrica, Catalunya.