La necròpolis romana de Llafranc (Palafrugell, Baix Empordà). Darreres novetats.

Almudena Garcia, Josep Casas, Josep M. Nolla

Unes excavacions preventives efectuades a Llafranc van localit zarun xic més enllà del gran clos funerari un conjunt interessant de sepultures d’inhumació, amb petits monuments funeraris usats intensament i tombes individuals, algunes d’infantils amb ofrenes. El conjunt, que es data dins  del segle iii, aporta interessants dades sobre les pràctiques funeràries d’aquelles terres als moments finals de l’alt imperi.


Paraules clau: funus, inhumacions, monuments funeraris, ofrenes.