El port fluvial de Medina Larida. Realitat i hipòtesi de funcionament.

Ana Loriente Pérez

Des de les intervencions fetes als anys vuitanta per l’Estudi  General,ara Universitat de Lleida, l’estructura graonada apareguda al soterrani del Palau de la Paeria va ser interpretada com les escales d’uns possibles banys àrabs. L’any 2009 la Secció d’Arqueologia de l’Ajuntament de Lleida va realitzar la documentació gràfica: fotos, plantes i alçats del soterrani per tal de fer un estudi acurat de l’evolució constructiva d’aquest indret. En aquest article es presenten les dades referides a Medina Larida i la seva interpretació: les restes documentades corresponen a l’existència d’un port fluvial. A tall d’hipòtesi, també hem cregut convenient contextualitzar aquestes estructures per comprendre millor el funcionament d’aquest complex.

Paraules clau: Medina Larida, riu Segre, port fluvial, hipòtesi interpretativa.