Introducció

Mónica Bouso

La celebració dels vint-i-cinc anys de publicació de la Revistad’Arque ologia de Ponent va semblar l’ocasió perfecta per a reflexionar sobre les revistes científiques d’arqueologia: el camí recorregut durant aquests anys, la situació actual i com encarar els reptes i les perspectives del futur.
El format escollit per a aquest debat va ser una taula rodona que va tenir lloc el 18 de desembre del 2015. La taula va reunir especialistes de diverses àrees per tal d’assolir una visió al més completa possible de tot el procés d’edició de les revistes. Els principals temes que es van discutir, en un ambient constructiu i cordial, van ser: el sistema actual d’avaluació, els índexs i les citacions d’impacte, les revistes open-access, la línia editorial de les revistes i la dicotomia entre paper i versió digital, entre d’altres.


Paraules clau: revistes científiques d’arqueologia, estat de la qüestió, sistema d’avaluació, índexs i citacions d’impacte, revistes open-access.