Revistes d’arqueologia a Catalunya: l’aportació des de Cota Zero

Anna Gómez Bach, Walter Cruells

El paper de les revistes d’arqueologia a Catalunya s’entén en el marc d’un procés de consolidació i professionalització de l’activitat arqueològica. En aquest context l’existència de canals de difusió més ràpids que les tradicionals publicacions en paper (monografies, miscel·lànies, etc.) va permetre realitzar i difondre en llengua catalana una varietat de publicacions diverses d’interès històric, arqueològic, artístic i científic. En aquest sentit la trajectòria d’una Revista com Cota Zero, amb 25 números publicats, permet entendre i valorar els principals reptes assolits i les principals limitacions dels darrers 30 anys de la divulgació de l’arqueologia catalana.


Paraules clau: Catalunya, arqueologia, revistes, divulgació.