Els materials arqueològics de la sitja 4 del jaciment ibèric del Vilar (Valls, Alt Camp) dipositats al Museu de Valls

Maria Ester Fabra Salvat i Enric Vilalta Ribé

L’any 1983, durant les excavacions arqueològiques portades a terme al Vilar, arran de la construcció d’unes instal·lacions esportives dins l’àmbit del jaciment, va aparèixer aquesta sitja de manera inesperada i ja amb l’excavació pràcticament finalitzada. Uns moviments de terra realitzats per la constructora per tal de preparar el terreny la van seccionar. Amb el permís d’excavació quasi esgotat, a cuita-corrents es van recollir tots els materials arqueològics que hi van aparèixer. Alguns d’aquests s’han estudiat de forma individual però la major part han restat inèdits als magatzems del museu. Amb aquest treball hem intentat reconstruir els fets que portaren a la seva descoberta, s’han revisat i estudiat tots els materials recuperats i hem establert unes conclusions. Finalment, analitzem totes les estructures de sitja que han aparegut al Vilar des de l’any 1983: forma, mida i naturalesa dels seus reompliments. A partir dels nostres raonaments, ens trobem amb un assentament ibèric en un lloc de cruïlla i de  concentració comercial vers un rerespai constituït essencialment per les planes de l’Urgell i amb una relació privilegiada amb el mon ilerget.


Paraules clau: el Vilar, Valls, sitja, ceràmica.