Noves figuracions humanes en ceràmica ilergeta. El tossal del castell de la Ràpita (la Noguera, Lleida)

Gerard Costa

Des de la fi del segle III ane la pintura vascular figurada va ser un dels temes als quals els pintors ibèrics van recórrer per a decorar vasos. En el marc d’un procés d’autoafirmació i autoromanització de les pròpies elits, aquestes representacions figurades legitimen un nou projecte polític. L’objectiu d’aquest article és contribuir al coneixement d’aquestes decoracions en els territoris al nord de l’Ebre —i més concretament a la zona d’influència de l’antiga Ilerda—, amb la presentació d’uns nous fragments desconeguts fins avui.


Paraules clau: cultura ibèrica, romanització, ceràmica pintada ilergeta, decoració antropomorfa, iconografia.