L’aparició i formació de la societat ibèrica a la zona vallesana: la fase de l’Ibèric antic a la Laietània interior (segles vi-v aC)

Joan Oller Guzmán

En aquest article exposem les característiques i l’evolució dels diferents assentaments documentats a l’actual territori del Vallès (antiga Laietània interior) durant la fase de l’Ibèric antic (segles VI-V aC). Es tracta d’un període caracteritzat per la continuació en l’evolució iniciada a la zona en la primera edat del ferro, amb una creixent jerarquització social, econòmica i territorial, que posà les bases del ple desenvolupament del món iber laietà durant l’Ibèric ple.


Paraules clau: Vallès, Ibèric antic, complexitat social, oppida, jerarquització territorial.