La necròpolis de les Obagues (Ulldemolins, Priorat, Tarragona) reconsiderada. A propòsit d’una intervenció de salvament

Núria Rafel Fontanals, Paz Balaguer, Natàlia Salazar

Una recent intervenció arqueològica de salvament ha permès conèixer tres nous enterraments de la necròpolis de les Obagues i ha estat possible apreciar que el jaciment presenta encara possibilitats d’excavació. D’altra banda, per primer cop s’hi ha documentat la presència de metall. El fet que aquest estigui dipositat en una tomba corresponent a un individu infantil contribueix a consolidar noves possibilitats entorn de l’inici dels processos de consolidació de l’herència.


Paraules clau: necròpolis, Camps d’Urnes, metall, bronze final, nord-est de la península Ibèrica.