Noves aportacions sobre el territori, el poblament i els models d’ocupació a la Terra Alta durant la protohistòria. Una anàlisi estadística a través dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)

Marc Prades Painous

Situada al sud-oest de Catalunya, la Terra Alta és una comarcaamb un vast patrimoni arqueològic, objecte de diverses intervencions des d’inicis de segle xx. No obstant això, aquestes intervencions han estat aïllades i, a excepció d’alguns casos, no han permès desenvolupar línies de recerca exhaustivament focalitzades en el poblament protohistòric, fet que posa aquest espai en una situació de desavantatge respecte les àrees veïnes del Matarranya i el Curs Inferior de l’Ebre, on sí que abunda la recerca en aquest sentit. A falta d’aprofundir en un estudi arqueològic macroespacial del
territori, el poblament i els models d’ocupació a la Terra Alta durant la protohistòria, forma part dels objectius d’aquest assaig introduir un conjunt de noves aportacions al respecte, les quals són resultants del tractament de bases de dades i estadística a través dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG).


Paraules clau: Terra Alta, protohistòria, SIG, poblament, models d’ocupació.