Nous esgrafiats ibèrics i llatins d’Ilerda (Lleida)

Ignasi Garcés Estallo, Víctor Sabaté Vidal

Aquest article persegueix tres objectius. El primer és efectuar un estudi sistemàtic dels esgrafiats ibèrics recuperats a la ciutat d’Ilerda, tots ells corresponents al segle I ane i que en bona part romanien inèdits. El segon consisteix en una actualització del catàleg d’esgrafiats llatins coneguts del mateix lloc; amb aquesta finalitat s’aporten exemplars nous i es procedeix a algunes revisions d’inscripcions ja publicades. El tercer és incorporar al debat diverses marques i inscripcions unilíteres inèdites que generaren ambdues cultures. Tots tres objectius cerquen definir les característiques i ml’extensió de les pràctiques epigràfiques sobre instrumenta desenvolupades a la capital romana del curs baix del riu Segre.


Paraules clau: epigrafia ibèrica, llengua ibèrica, epigrafia llatina, ceràmica, Ilerda.