Les estructures de l’edat del bronze de la Plana del Castell – Parc de l’Alba (Cerdanyola del Vallès, Barcelona)

Marc Guàrdia, Joan Francés

En aquest treball ens centrem a exposar les troballes arqueològiques de l’edat del bronze localitzades en el transcurs de les obres de seguiment dels vials al voltant del Sincrotró de Cerdanyola del Vallès, prop de Barcelona. Es tracta d’una agrupació de tres fosses: un hipogeu funerari, amb sis individus inhumats, i dues sitges. L’estudi del material ceràmic exhumat, així com la realització de quatre datacions radiocarbòniques han permès establir el marc cronològic en un moment de consolidació de l’edat del bronze. També es proposa una interpretació del caràcter ritual documentat
en una de les fosses properes a l’estructura d’enterrament. Mereix especial atenció la troballa d’un fragment d’una pedra gravada, tal vegada, part d’una estela.


Paraules clau: edat del bronze, ceràmica, hipogeu funerari, estela decorada, ofrenes animals, Vallès.