Aproximació a la caracterització de l’horitzó ibèric antic (segles vi-v ane) a la fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues)

Alba Castellano

Aquest treball neix davant la necessitat d’omplir una part del buit existent en la plana occidental catalana sobre el període de l’ibèric antic (segles vi-v ane), a partir de l’estudi de la fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues). La caracterització que es presenta en el treball comprèn l’evolució urbanística de l’assentament entre els períodes del primer ferro i l’ibèric antic, així com l’estudi dels elements ceràmics (a partir d’anàlisi estadística) apareguts en la fortalesa en aquest període.
Mitjançant aquest estudi es pretén realitzar una aproximació a aquest moment de canvi en l’assentament, ple d’innovacions tecnològiques i canvis culturals, els quals duen implícit un flux d’idees entre altres pobles del Mediterrani i els pobladors autòctons, reflectit en l’arquitectura i els materials recuperats als Vilars.


Paraules clau: primer ferro, ibèric antic, plana occidental catalana, fortalesa dels Vilars, urbanisme, ceràmica.