Circuits comercials a Iulia Lybica (Llívia): visions a partir de les ceràmiques i els marbres

Jordi Guàrdia, Cèsar Carreras, Pau De Soto

Les darreres excavacions en la ciutat romana de Iulia Lybica(Llí via) des del 2013 al 2015 van proporcionar noves dades sobre el forum de la ciutat. La major part de les excavacacions recents combinades amb la geofísica defineixen quasi completament la distribució del fòrum excepte en la part sud. A més a més, aquestes excavacions han subministrat bons conjunts ceràmics i marbre que ens permeten entendre l’evolució comercial de la ciutat. Aquest article pretén analitzar aquesta evidència material en certs detalls per detectar pautes de consum i d’aprovisionament d’aquest  municipi romà. És especialment interessant l’aprovisionament de marbre donat que la majoria del material trobat procedeix de les pedreres del sud
de la Gàl·lia amb dificultat de comunicació amb Iulia Lybica. De la mateixa manera, el conjunt ceràmic revela uns forts contactes amb centres productors gals de ceràmica fina i comuna. Aquesta dependència de l’aprovisionament gal ens ha obligat a analitzar les infraestructures de transport d’aquesta àrea central dels Pirineus i com els costos podien modelar l’accés a determinats productes.


Paraules clau: Pirineus, ceràmica, marbres, comerç, vies romanes, àmfores