L’abocador ceràmic de finals del segle III dC de la vil·la romana dels Castellets (la Canonja, Tarragonès)

Josep Francesc Roig Pérez

Les excavacions preventives realitzades entre els anys 2013 i 2014 dins el Parc Químic de Bayer Material Science, S. L. (la Canonja, Tarragona), van posar al descobert una magnífica vil·la romana amb diferents fases arquitectòniques i una cronologia que va del segle i al segle VII dC. Dins d’aquesta periodització, en aquest article exposem el resultat de l’anàlisi integral de l’abocador ceràmic evidenciat durant els treballs arqueològics, amb una datació de finals segle III dC, i vinculat probablement al període de les ràtzies franques.


Paraules clau: Tarraco, uilla, abocador ceràmic, ceràmica romana,segle III dC.