El jaciment altmedieval de la plaça dels Maristes (Pontós, Alt Empordà)

Josep Casas, Josep Maria Nolla, Marc Prat

Aquesta excavació preventiva va permetre documentar un modest establiment rural, molt afectat pel fet de trobar-se immediatament a sota del nivell del sòl, que caldria datar entre la segona meitat potser avançada del segle VII i els inicis del IC. No es tracta d’un fet aïllat sinó d’un tipus d’hàbitat que va ocupar el territori després de la fallida de les vil·les.


Paraules clau: món rural, segles VII-IX, ceràmiques tardanes, ocupació del territori.