Soldats rebels de la Guerra Civil de 1936-1939 enterrats fora del cementiri de Figuerola d’Orcau (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà)

Núria Armentano Oller, Jordi Ramos Ruiz, Cesc Busquets Costa

L’excavació de la fossa fora del cementiri de Figuerola d’Orcau va formar part d’una de les intervencions del Pla de Fosses 2017-2018 del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya. L’exhumació de les restes es va realitzar el juny de 2017, després d’una sèrie de treballs arqueològics que van comportar una exhaustiva recerca documental i de fonts orals, i tasques de prospecció arqueològica i geofísica amb georadar. D’aquesta manera s’establien les prescripcions de la Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil de 1936-1939 i la dictadura, i la dignificació de les fosses comunes, i del Decret 111/2010, de 31 d’agost, que desenvolupa reglamentàriament la llei esmentada, i els protocols d’actuacions tècniques aprovats per la Resolució IRP/4072/2010, de 15 de desembre. L’article se centra en els resultats que han aportat l’excavació i l’estudi de les restes dels disset individus localitzats a l’extrem occidental de la paret nord a l’exterior del cementiri. La disposició dels cossos, els elements de roba militar, l’armament i altres utensilis d’abillament personal i insígnies d’identificació vinculats amb les restes esquelètiques, així com el perfil biològic i traumàtic lesiu que presenten, indiquen que formaven part de l’exèrcit franquista i que foren víctimes directes dels enfrontaments bèl·lics de 1938.

Paraules clau: fossa comuna, Guerra Civil de 1936-1939, soldats, restes antropològiques, bàndol rebel.