Les fosses dels camps de batalla de la Guerra Civil de 1936-1939. Una aproximació arqueològica a les exhumacions de soldats al front de l’Ebre

Jordi Ramos Ruiz, Cesc Busquets Costa

L’article planteja un estat de la qüestió de les intervencions arqueològiques realitzades als espais de la batalla de l’Ebre i de les actuacions efectuades dins del projecte endegat per la Direcció General de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya. Aquest programa té com a propòsit la recuperació i dignificació de les restes humanes de combatents i de civils desapareguts en les zones on es varen dur a terme fets de la Guerra Civil de 1936-1939 o producte de la repressió. Per aquest motiu i per sistematitzar la informació obtinguda en els darrers anys, es fa una proposta tipològica per l’adscripció de les restes humanes vinculades al context bèl·lic. És una classificació feta des d’un vessant arqueològic a partir de les actuacions que s’han realitzat en el front de l’Ebre tant dins del projecte esmentat com de la resta d’intervencions autoritzades pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

A més, s’intentarà explicar la diferent casuística on s’han localitzat restes humanes tant descontextualitzades com recuperades d’estructures bèl·liques o funeràries, però sempre vinculades a la batalla de l’Ebre. Tot aquest conjunt de dades ens permetrà veure com hi donarà sentit, l’arqueologia participa dins l’estudi de les fosses en espais de conflicte, en aquest cas en un extens camp de batalla com va ser el front de l’Ebre.

Paraules clau: Guerra Civil de 1936-1939, batalla de l’Ebre, fosses, arqueologia, antropologia forense.