Assentament de la Rectoria (Navès, Solsonès). La presència de les produccions ceràmiques del taller de Pla d’Abella en un centre de consum

Josep M. Gurt i Esparraguera, Jacinto Sánchez Gil de Montes

Les restes arqueològiques de l’assentament humà d’època romana conegut com la Rectoria de Navès estan situades en el municipi de Navès (Solsonès), província de Lleida. Les tasques arqueològiques de camp es van dur a terme entre els anys 1984 i 1988. L’objectiu de la intervenció arqueològica era la localització d’un establiment que pogués ser contemporani, totalment o parcialment, del centre productor de ceràmica, especialment de TSH, del Pla d’Abella identificat i excavat per Serra Vilaró al primer quart del segle XX, i que geogràficament estigués situat en un entorn proper. La documentació del registre arqueològic en un centre receptor obria la possibilitat de millorar el coneixement que tenim de les produccions de l’esmentat taller, especialment pel que fa a establir-ne amb més precisió el període productiu.
Paraules clau: assentament rural, terra sigillata hispànica, ceràmica africana.