L’ocupació del terme de Bellvís en època antiga. Les evidències numismàtiques

Montse Baiges Minguella, Marc Bouzas Sabater, Jaume Puigredon Boixadera

Les troballes numismàtiques al terme municipal de Bellvís (Pla d’Urgell) posen de manifest la densa ocupació del territori a l’entorn de la ciutat de Lleida en època antiga. En aquest article presentem els resultats de l’estudi de vint-i-tres monedes datades entre els segles III aC i IV dC.  Representen les primeres evidències fins ara documentades d’activitat humana al terme de Bellvís i el primer conjunt numismàtic d’aquesta època al municipi, d’una cronologia de la qual es té poca informació arqueològica i ha estat poc treballada al territori.
Paraules clau: terme municipal de Bellvís, numismàtica, ocupació del territori, assentaments ibèrics, assentaments romans.