Destruccions de poblats i constructes arqueològics: l’impacte de la Segona Guerra Púnica a Menorca

Jordi Hernández-Gasch, Míriam Castrillo Villa

La recerca en el registre arqueològic de les traces de la hivernada de Magó a Menorca en el transcurs de la Segona Guerra Púnica va trobar en el poblat de Trepucó, sobretot a partir de les excavacions de 1976-1986, els primers suposats indicis. Amb el pas dels anys i de successives publicacions i projectes arqueològics es va estendre la idea d’una destrucció de molts poblats sota diferents signes de violència vinculats a l’ocupació bàrquida, sovint per interpretacions forçades de noves dades que expressaven més la voluntat d’inserir-les en el discurs assumit que el que demostraven en si mateixes. En aquest article, s’analitza la formació del constructe al llarg de gairebé quatre décades i se’n revisen els contextos arqueològics, especialment des d’una òptica cronològica.

Paraules clau: Segona Guerra Púnica, destruccions d’assentaments, hivernada de Magó, anàlisi arqueològica.