Revista d'Arqueologia de Ponent núm. 22

ESTUDIS

ARTICLE

PAG.

 
Paisatge vegetal i gestió del combustible a la plana occidental catalana entre el neolític i l’edat mitjana: estat de la qüestió des de l’anàlisi antracològica
S. Vila, R. Piqué
9-36
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Aportacions al coneixement de la seca ibèrica de śikaŕa i de l’origen del topònim Segarra
J. Ferrer, D. Garcia i Rubert, I. Moreno, N. Taradell-Font, A. Turull
37-58
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Fosos en los sistemas defensivos del Levante ibérico (siglos VIII-II a.C.)
A. Lorrio
59-86
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Estructura y desafíos de la arqueología comercial en España. Un proceso de innovación social
E. Parga-Dans
87-100
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF

 

DOCUMENTS

ARTICLE

PAG.

 
La ocupación prehistórica y romana de la cavidad M35 del Baix Pallars (Pallars Sobirà, Lleida)
A. Pérez-Almoguera, N. Rafel fontanals, M. Arilla Osuna, T. Carreras Rossell
103-118
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Elements decoratius d’un edifici de la primera edat del ferro a Mas Gusó (Bellcaire d’Empordà)
J. Casas, V. Soler
119-142
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Śaleitaŕtin: testimoni múltiple d’un antropònim ibèric al jaciment de Can Rossó (Argençola)
J.Ferrer
143-152
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
El sitjar del Camp de l’Abadia (Aiguaviva, Gironès). Dades noves sobre la  romanització al Pla de Girona
J. Llinàs, J. M. Nolla, J. Vivo, M. Zabala
153-170
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Les ocupacions al barri extramurs de Sant Pau del Mercadal. Intervenció en l’àmbit del Complex Vialia
M. Morán
171-182
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF

 

DEBAT

ARTICLE

PAG.

 
El futur del museu d'arqueologia de Catalunya
Edita el Consell de Redacció
Autors: J. Sanmarti, J.Santacana, F. Tarrats, X. Llovera, N. Rafel, F. X. Menéndez i F. X. Hernàndez
185-209
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF

 

CRÒNICA CIENTÍFICA

ARTICLE

PAG.

 
Memòria de l’activitat del SCT-Laboratori d’Arqueologia de la Universitat de Lleida durant l’any 2011
M. Trigo
213-216
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Intervencions arqueològiques i paleontològiques a Lleida durant l’any 2011
G. Prats
217-229
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF

 

RECENSIONS

ARTICLE

PAG.

 
Torres-Martínez, Jesús Francisco (2011). El Cantábrico en la Edad del Hierro. Medio ambiente, economía, territorio y sociedad.
M. A. Fernández-Götz
232-234
 
 
ARTICLE PDF
Almansa Sánchez, Jaime (ed.) (2011). El futuro de la arqueología en España.
X-L. Armada
234-236
   
ARTICLE PDF
Prieto Arciniega, Alberto (2010). La Antigüedad a través del cine.
I. Garcés
236-238
 
 
ARTICLE PDF
Knapp, Robert C. (2011). Los olvidados de Roma. Prostitutas, forajidos, esclavos, gladiadores y gente corriente.
Toner, Jerry (2012). Sesenta millones de romanos. La cultura del pueblo en la Antigua Roma.
A. Pérez
238-240
 
 
ARTICLE PDF
Bonet, H. i Vives-Ferrándiz, J. (eds.) (2011). La Bastida de les Alcusses.
E. Junyent
240-243
 
 
 
ARTICLE PDF
Gracia Alonso, Francisco (2011). Pere Bosch Gimpera. Universidad, política, exilio.
E. Junyent
244-249
 
 
ARTICLE PDF
Álvarez Vidaurre, Ester (2011). Historia de la percepción del megalitismo en Navarra y Guipúzcoa. Aproximación a una biografía de sus monumentos.
J. B. López
249-251
 
 
ARTICLE PDF
Moore, Tom y Armada, Xosé-Lois (eds.) (2010). Atlantic Europe in the First  Millennium BC: Crossing the divide.
R. Vilaça
251-254
 
 
ARTICLE PDF
Almagro Gorbea, Martín i Lorrio Alvarado, Alberto J. (2011). Teutates. El héroe fundador.
N. Rafel
254-255
 
 
 
ARTICLE PDF