Les fosses de Paterna, testimonis de la maquinària repressiva del règim franquista al País Valencià

Eulàlia Díaz-Ramoneda, Alejandro Vila Gorgé, Sheyla Sancho Peris, Alejandro Calpe Vicente, Javier Iglesias-Bexiga, Miguel Mezquida Fernández

Entre 1939 i 1956 es comptabilitza que s’afusellaren 2.237 persones al municipi de Paterna en aplicació de les sentències de mort dictades en consells de guerra. La majoria d’elles encara avui es troben enterrades en fosses comunes al cementiri municipal de la localitat. Amb el recent fenomen de les exhumacions i el canvi de color polític al territori valencià, s’han pogut intervenir diverses fosses i recuperar més de 900 víctimes. El present article procura exposar els resultats dels treballs científics realitzats la darrera dècada al cementiri de Paterna per tal de fer una lectura de la repressió a través de l’arqueologia i l’antropologia forense. S’exposen les exhumacions científiques realitzades des d’un punt de vista arqueològic, s’ofereix un balanç actualitzat i s’incideix en la importància de la interdisciplinarietat en el desenvolupament dels treballs. Així doncs, es tracta d’analitzar les dades recopilades de les intervencions per inferir coneixement històric entorn del fenomen repressiu a la capital valenciana durant la dictadura franquista.

Paraules clau: repressió franquista, fosses comunes, exhumacions, ciències forenses, arqueologia, memòria històrica.