Revista d'Arqueologia de Ponent, núm. 9

ESTUDIS

ARTICLE

PAG.

 
Continuidad y transformación del paisaje: mil años de ocupación humana del Empordà.
M. Picazo, J. McGlade, R. Buxó, E. Curià
7-27
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Conservació preventiva i protecció dels conjunts amb pintures rupestrs a l'aire lliure. La problemàtica dels tancaments.
G. Hernández
29-40
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Las sepulturas neolíticas del complejo minero de Can Tintorer y el modelo social de la población minera.
M.J. Villalba
41-73
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
La civitas Bocchoritana: una cuestión abierta
E. García
75-85
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Alguna reflexiones sobre el proceso de investigación en arqueología
G. Aranda
87-94
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF

DOCUMENTS

ARTICLE

PAG.

 
El Puig de Vinaixa. Noves dades sobre el poblament de l'edat de bronze a les Garrigues.
D. Bea, J. Diloli
97-116
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
La cerámica del bronce tardío e inicios del bronce final en el valle medio del río Vinalopó: el ejemplo del Tabayá (Aspe, Alicante).
F.A. Molina
117-130
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
La primera fase del poblamiento protohistórico en el área sur de la desembocadura del Ebro. El poblado fortificado de Sant Jaume - Mas d'en Serra (Alcanar). Campañas 1997-1998.
F. Gracia, D. Garcia
131-155
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
El poblamiento iberoromano del río Fardes (Granada)
C. González, A. Adroher, A. López
157-179
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
El material ceràmic dels nivells fundacionals de Gerunda. Els estrats inferiors de la casa Pastors.
J.M. Nolla
181-214
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Las excavaciones de la Paeria, Lleida, los niveles augusteos y bajo imperiales. La terra sigillata.
A. Pérez
215-252
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Imagen onomàstica y social de la mujer hispanorromana en las fuentes epigráficas de Lleida y du provincia.
H. Gallego
253-262
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
El material de cubrición procedente de las termas nº 2 de Labitolosa (La Puebla de Castro, Huesca)
M.L. Ramos
263-276
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Un edicificio público bajo-imperial en el foro de Valentia
C. Marín, A. Ribera
277-289
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Edificis històrics de l'antiga casa d'exercicis
I.Gil, I.Lorés
291-324
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
L'arqueologia industrial: una visió a la fi del mil·leni
J.M. Martínez, F. Closa
325-335
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF

 

DEBAT

ARTICLE

PAG.

 
La protecció del patrimoni arqueològic des de l'administració local
Participen: G. Hernández, M. Miret, C. Peral, L-E. Fernández, M.E. Palomar, M.T. Miró
339-349
 
 
ARTICLE PDF

 

VÀRIA

ARTICLE

PAG.

 
Intervencions arqueològiques a Lleida durant l'any 1998.
X. Gómez
353-363
 
 
ARTICLE PDF