Revista d'Arqueologia de Ponent, núm. 2

ESTUDIS

ARTICLE

PAG.

 
Problemàtica en torno a la interpretación de los ajuares funerarios fenicios.
P. Gasull
7-20
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Els origens del ferro a Catalunya.
E. Junyent
21-35
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Pràctiques funeràries a la necròpolis del Coll del Moro (Gandesa, Terra Alta).
N. Rafel, G. Hernández
37-57
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Emporion. Ciudad y territorio (s. VI-I aC). Algunas reflexiones preliminares.
J. Ruiz de Arbulo
59-74
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
La ville portuaire de Lattes (Hérault, France): présentation des fouilles et des premiers résultats.
D. Garcia, M. Py
75-95
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
La necrópolis del Horizonte Ibérico Antiguo del Montsià-Bajo Maestrazgo
F. Mayoral
97-110
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Arqueología urbana y planeamiento
I. Rodríguez Temiño
111-120
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF

 

DOCUMENTS

ARTICLE

PAG.

 
Decoraciones pictóricas y cornisas de estuco del Cabezo de Alcalá de Azaila (Teruel).
A. Mostalac, C. Guiral
123-153
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Intervenció arqueològica als assentaments ibero-romans de l'Albornar (Baix Penedés).
C. Benet, L. Burés, J.M. Carreté, X. Fàbrega, J.M. Macias, J.A. Remolà (CODEX SCCL)
155-175
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Sobre algunas cerámicas de producción africana con decoración espatulada.
X. Aquilué
177-198
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Los hallazgos de la zona de enterramientos entorno a la estación de ferrocarril de Lleida.
A. Pérez
199-215
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
Avance a las excavaciones en la Cova de Punta Farisa (Fraga, Huesca).
J.L. Maya, J. Francès, A. Prada
217-224
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF
La conservació-restauració arqueològica a Catalunya.
C. Prats
225-232
RESUM
ABSTRACT
ARTICLE PDF

DEBAT

ARTICLE

PAG.

 
La nova normativa d'intervencions arqueològiques a Catalunya. Text Normativa DOG num. 1.518 - 15/11/1991 (Decret 231/1991, de 28 d'octubre).
Participen: Grup d'Arqueòlegs de la Comissió de Patrimoni del Col·legi de Llicenciats, E. Carbonell, J. Sanmartí, J. Santacana, J.M. Fullola, A. López, J.M. Nolla, R. Ten
235-252
 
 
ARTICLE PDF

 

VÀRIA

ARTICLE

PAG.

 
Notes spbre la situació jurídica del Patrimoni Arqueològic.
N. Rafel
255-256
 
 
ARTICLE PDF
L'edat de ferro en el Jura en el seu context europeu.
E. Pons
257-259
 
 
ARTICLE PDF
L'arqueologia  Ponent durant 1991.
A. Oliver
259-260
 
 
ARTICLE PDF
Entorn a ... M.I. Martínez Navarrete, Una revisión crítica de la prehistoria española: la Edad del Bronce como paradigma (Madrid, 1989).
P. González, R.W. Chapman, A. Gilman
261-266
 
 
ARTICLE PDF